top of page

İştikak Sanatı

Sözcük anlamı : Türeme, türetme.


Terim anlamı : Aynı kökten türeyen birden fazla sözcüğü bir arada kullanmaktır.


Örnek :

Ey beni lutfuyla yoktan var eden Rabb-i gafûr

Mağfiret kıl eyledikte azm-i iklîm-i bekâ

Enderunlu Vâsıf


(Ey beni iyiliğiyle, rahmetiyle yoktan var eden, bağışlayıcı merhametli Allah, sonsuzluk dünyasına, ahirete gittiğimizde bizi bağışla, bize merhamet et)


Burada “gafûr” ve “mağfiret”, Arapça dilbilgisi kurallarına göre aynı kökten türemiş iki sözcüktür.


Comments


bottom of page