top of page

Ünlülerin Nitelikleri

Türkçede sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır.


Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan sese ünlü denir. Türkçede sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü


Ünlüler şu biçimde sınıflandırılır:


A. Dilin durumuna göre:

  1. 1.Kalın ünlüler: a, ı, o, u

  2. 2.İnce ünlüler: e, i, ö, ü

B. Dudakların durumuna göre:

  1. 1.Düz ünlüler: a, e, ı, i

  2. 2.Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü

C. Ağzın açıklığına göre:

  1. 1.Geniş ünlüler: a, e, o, ö

  2. 2.Dar ünlüler: ı, i, u, ü

Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir:


Comments


bottom of page