İRSAL-I MESEL SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Atasözü getirme.

Terim anlamı : Konuyu pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da atasözü değerini taşıyan bir ifade kullanmak.

Örnek :

Kirpikleri uzundur yârin hayâle sığmaz
Meşhûr bir meseldir mızrak çuvala sığmaz
                                               Hevâî

(Sevgilinin kirpikleri hayale sığmayacak kadar uzundur. Şöyle meşhur bir atasözü vardır : Mızrak çuvala sığmaz.)
 

EDEBÎ SANATLAR