RÜCU SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Dönme, geri dönme.

Terim anlamı : Söylenen bir sözden vazgeçer gibi yapıp, ondan daha güzel ve güçlü bir düşünceyi ifade etmektir.

Örnek :

Erbâb-ı teşâür çoğalıp şâir azaldı
Yok öyle değil şâirin ancak adı kaldı
                                               Muallim Nâcî

(Şairlik taslayanlar çoğalıp gerçek şairler azaldı. Yok öyle değil, şairin ancak adı kaldı.)

Burada rücu, "Yok öyle değil" ifadesiyle yapılmıştır.
 

EDEBÎ SANATLAR