İADE SANATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ
Sözcük anlamı : Geri gönderme, geri çevirme.

Terim anlamı : Şiirin her beytinin son sözcüğünü sonraki beytin ilk sözcüğü olarak kullanmaktır.

Örnek :

Ey güzellik göğünün mâh-ı münevver kameri
Şâd kıl gönlümü gün gibi tulû et seherî

Seherî aşk ile meydâna girip seyr edeyim
Ola ki peyk-i sabâdan ere yârin haberi

Haberi olsa anın yoluna cân verdiğime
Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı
                                                          Zâtî
 

EDEBÎ SANATLAR