VARLIKLARIN OLUŞLARINA GÖRE İSİMLER
Adlar bazen duyu organlarımızla bazen de zihnimizde tasarladığımız şekilde karşımıza çıkarlar. Buna göre de adlar iki grupta incelenirler.
       a- Somut Adlar
       b- Soyut Adlar

Somut Adlar
Varlıkları duyu organlarımızla anlaşılan, madde durumundaki varlıklara verilen addır.

Örnek;
Top, okul, ev,  yol, kağıt, bitki, göz, hava, tüy,  cam, kitap...

Soyut Adlar
Madde durumunda olmayan, var oluşlarını zihinde tasarladığımız varlıklara, kavramlara verilen adlara denir.

Örnek;
Arkadaşlık, neşe, aşk, sevgi, ruh, iman, dostluk...