VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER
Adlar varlıkların, kavramların sayıları itibarıyla üç grupta incelenirler.
 
Tekil Adlar: Bir tek varlığı veya kavramı anlatan adlara denir. Örnek; toprak, amaç, saksı, çiçek, insan....

Çoğul Adlar:  Birden çok varlığa ya da kavramı anlatan adlara denir. Türkçe'de adların çokluk durumları  -lar/-ler ekleriyle sağlanır. Örnek; işçi-işçiler, sokak-sokaklar, ev-evler, insan-insanlar....

Topluluk Adları: Biçim olarak tekil olduğu durumda, bir çok teklerin birleşmesinden meydana gelen varlık veya kavramları karşılayan adlardır. Örnek; sürü, demet, ordu, heyet, bölük, kurul gibi. Bu adların de çokluk ekini  aldıkları görülür. Örnek; kurullar, heyetler, ordular, bölükler...